Blog

Yeni Girişimci

Yeniden girişimciliğin vurgulanacağı bir döneme giriyoruz. Fakat, bu kez yüzyıl öncesinde olduğu gibi, yani tek bir adamın yürütme, kontrol etme, kapsama yeteneği biçiminde bir girişimcilik olmayacak. Daha ziyade yeni bir örgüt yaratma ve yönetme biçiminde olacak. Geride bırakıtığımız seksen yılda oluşmuş yönetsel temeller üstüne yeni girişimcilik yapıları inşa edebilecek kadın ve erkeklere ihtiyacımız var. İzlendiği...

Göster

E-Ticaretin Büyük Gücü

Endüstri devrimi için demiryolu neyse enformasyon devrimi için de e-ticaret odur. Demiryolu mesafelere karşı galip gelmişti, e-ticaret ise mesafeleri ortadan kaldırdı. İnternet, kuruluşun bir faliyeti diğeriyle ilişkilendirilmesini ve gerçek zamanlı verilerin hem şirket içinde hem de dış tedarikçilerle, dış dağıtım kanallarıyla ve müşterilerle geniş çaplı paylaşımını sağlar. Şirketin parçalarına ayrılması sürecini...

Göster

Döviz Kuru Riskini Yönetme

Eski ve çokça sınanmış bir görüş, bir şirketin öncelikli faaliyet alanı para piyasaları ya da hammadde alım satımı değilse, o şirketin bu iki alanda herhangi birinde spekülatif faaliyetler yürütmesinin kaçınılmaz olarak ağır kayıplara yol açacağını öne sürer. Ne var ki döviz kuru riskleri en tutucu yönetimlerden bile spekülatörler çıkmasına yol açıyor. Yöneticilerin şirketlerini...

Göster

Karar Verme

Kabul edilebilir olanla değil doğru olanla başlamak gerekir, çünkü sonunda her zaman ödün vermek gerekecektir. Fakat kişi neyin doğru olduğunu bilmezse, doğru ödünleşmeyle yanlış ödünler verir. Bu bana 1944 yılında, General Motors şirketinin yönetim yapısı ve politikaları hakkında ilk büyük danışmanlık işimi aldığımda öğretildi. Şirketin o zamanki yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü olan Alfred...

Göster

Kriz ve Liderlik

Yirminci yüzyılın en başarılı lideri Winston Churchill'di. Fakat 1928'den 1940'a kadar yirmi yıl boyunca tamamen kenarda kalmıştı ve itibar görmemişti-çünkü o sıralarda bir Churchill'e ihtiyaç yoktu. Her şey rutin bir şekilde ilerliyordu, ya da en azından öyle görünüyordu. Felaket gelip çattığında çok şükür ki Churchill hala ortalıktaydı. Çok şükür ki, ya da ne yazık ki, bir örgütte...

Göster

Zamanın Farkında Ol

Bilgeliğin çok bilinen reçetesi olan ' Kendini bil ' ölümlüler için neredeyse imkansızdır. Ancak isterse herkes ' Zamanın farkında ol ' önerisini izleyebilir ve katılım ve etkinlik yönünde yol alabilir. Yöneticinin yapacağı işler konusundaki çoğu konuşma kişinin işini planlaması için tavsiyeyle başlar. Bu da son derece akla yatkındır. Doğru olmayan tek yanı nadiren uygulunmasıdır. Planlar hep kağıt...

Göster

Karın Amacı

Kar üç amaca hizmet eder. Bunlardan biri, bir işletmenin faaliyetlerinin uygunluğunun ve etkinliğinin ölçülmesidir. Bir diğeri işi sürdürmenin-yenileme, piyasa riski ve belirsizliklerinin-maliyetini karşılayan ' risk primidir. ' Bu bakış açısından ele alındığında, ''kar'' diye bir şey söz konusu değildir; yalnızca işletmenin ve işi sürdürmenin maliyetinden söz edilebilir. Bir işletmenin görevi yeterli karı elde ederek '' işi sürdürmenin maliyetini'' karşılamaktır. Son...

Göster

Reklam Stratejisi Araştırması

Bir reklam stratejisi, yaratıcı karmanın unsurlarını bir arada kullanarak geliştirilir. Bunlar ürün konsepti, hedef kitle, iletişim mecrası ve yaratıcı mesajdan oluşur. Bunların tümü ya da yalnızca biriyle ilgili bilgiye ulaşabilmek için reklam stratejisi araştırması kullanılır. Ürün konsepti: Reklamcıların müşterilerin ürünlerini nasıl algıladıklarını bilmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda hangi özelliklerin ilk satın almayı...

Göster

İkna edici iletişimin özellikleri

Günümüzde ikna kavramı ve süreci, üzerinde yoğun olarak çalışılan bir konudur. Genel anlamda iletişimde başarı ve başarısızlığa katkıda bulunan faktörlerin en büyüğü ikna edici iletişim ve onun uygun olarak yapılandırılması biçiminde ortaya çıkmaktadır. İkna edici tekniklerin iyi anlaşılmasıyla ve bilinmesiyle; bir eğitimci, bir reklamcı ya da bir politikacı başka deyişle amacı başkalarının düşüncelerini...

Göster

Hizmet Kalitesi Ve Müşteri Tatmini

Bu iki kavram her ne kadar uygulamacılar tarafından sık sık birbirinin yerine kullanılıyor olsa da, farklı kavramlardır. Bazı ortak noktaları olsa da, tatmin genellikle daha geniş çerçeveli bir kavramdır. Müşteri tatmini ya da memnuniyeti en yaygın tanıma göre müşteri beklentileri ile hizmetin müşteriye sunulduğu ana ilişkin algılamalarının karşılaştırılmasıdır. Hizmet kalitesi uzun dönemli ve hizmet hakkında genel bir değerlendirmeyi ortaya...

Göster