Blog

Yazılara filtre uygulanmış. Filtereleri Kaldır

Karın Amacı

Kar üç amaca hizmet eder. Bunlardan biri, bir işletmenin faaliyetlerinin uygunluğunun ve etkinliğinin ölçülmesidir. Bir diğeri işi sürdürmenin-yenileme, piyasa riski ve belirsizliklerinin-maliyetini karşılayan ' risk primidir. ' Bu bakış açısından ele alındığında, ''kar'' diye bir şey söz konusu değildir; yalnızca işletmenin ve işi sürdürmenin maliyetinden söz edilebilir. Bir işletmenin görevi yeterli karı elde ederek '' işi sürdürmenin maliyetini'' karşılamaktır. Son...

Göster