Döviz Kuru Riskini Yönetme

Eski ve çokça sınanmış bir görüş, bir şirketin öncelikli faaliyet alanı para piyasaları ya da hammadde alım satımı değilse, o şirketin bu iki alanda herhangi birinde spekülatif faaliyetler yürütmesinin kaçınılmaz olarak ağır kayıplara yol açacağını öne sürer. Ne var ki döviz kuru riskleri en tutucu yönetimlerden bile spekülatörler çıkmasına yol açıyor.

Yöneticilerin şirketlerini birkaç çeşit döviz kuru riskine karşı korumayı öğrenmeleri gerekiyor: döviz alım satımında kayıplar ve hem iç hem de dış piyasalarda satışların ve pazar konumunun kaybedilmesi. Bu risklerin ortadan kaldırılması mümkün değildir. Fakat minimum düzeye indirilebilir ya da en azından kontrol altına alınabilirler. Her şeyden önce, diğer sigorta prim türlerinde kullanılan korunma ve ospiyonlara benzer biçimde, bilinen, tahmin edilebilir ve kontrol altındaki işletme maliyetlerine dönüştürülebilirler. Şirketin finansal varlıklarının '' uluslararası hale getirilmesi,'' bütünüyle yerel faaliyet gösteren bir firmanın döviz kurlarına dayalı dış rekabete karşı kendisini bir ölçüde koruyabilmesi için en iyi-belki de tek-yoldur.

Öneri : Döviz kuru riskine karşı tedbir alarak işletmenizi koruyun.