E-Ticaretin Büyük Gücü

Endüstri devrimi için demiryolu neyse enformasyon devrimi için de e-ticaret odur. Demiryolu mesafelere karşı galip gelmişti, e-ticaret ise mesafeleri ortadan kaldırdı. İnternet, kuruluşun bir faliyeti diğeriyle ilişkilendirilmesini ve gerçek zamanlı verilerin hem şirket içinde hem de dış tedarikçilerle, dış dağıtım kanallarıyla ve müşterilerle geniş çaplı paylaşımını sağlar. Şirketin parçalarına ayrılması sürecini güçlendirir. 

Fakat e-ticaretin büyük gücü, üreticisi kim olursa olsun, geniş bir ürün yelpazesini müşteri için ulaşılabilir hale getirmesidir. Amazon.com ve CarsDirect.com bunun örnekleri arasındadır. E-ticaret bugüne kadar ilk kez satış ve dağıtımı ayırmıştır. Satış artık üretime değil dağıtıma bağlıdır. Bir e-ticaret girişiminin kendisini belli bir markanıın ya da üreticinin ürünleriyle sınırlandırmasını zorunlu kılan hiç bir neden yoktur. 

ÖNERİ: İşiniz daha çok Amazon.com'un faaliyetleriyle mi yoksa yerel kitapevinin faaliyetelriyle mi eşdeğer? Eğer ikincisiyse, e-ticareti nasıl kullanabileceğinizi belirleyin.