Karın Amacı

Kar üç amaca hizmet eder. Bunlardan biri, bir işletmenin faaliyetlerinin uygunluğunun ve etkinliğinin ölçülmesidir. Bir diğeri işi sürdürmenin-yenileme, piyasa riski ve belirsizliklerinin-maliyetini karşılayan ' risk primidir. ' Bu bakış açısından ele alındığında, ''kar'' diye bir şey söz konusu değildir; yalnızca işletmenin ve işi sürdürmenin maliyetinden söz edilebilir. Bir işletmenin görevi yeterli karı elde ederek '' işi sürdürmenin maliyetini'' karşılamaktır. Son olarak, kar inovasyon ve genişleme için ileriye yönelik sermayenin temin edilmesini sağlar. Bunu ya doğrudan kendi kazanç birikimleriyle özfinansman sağlayarak ya da dolaylı olarak işletmenin hedeflerine en uygun dış sermayeye yeterli teşvik sunarak yapar.