Reklam Stratejisi Araştırması

Bir reklam stratejisi, yaratıcı karmanın unsurlarını bir arada kullanarak geliştirilir. Bunlar ürün konsepti, hedef kitle, iletişim mecrası ve yaratıcı mesajdan oluşur. Bunların tümü ya da yalnızca biriyle ilgili bilgiye ulaşabilmek için reklam stratejisi araştırması kullanılır.

Ürün konsepti: Reklamcıların müşterilerin ürünlerini nasıl algıladıklarını bilmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda hangi özelliklerin ilk satın almayı ve sonrasında marka sadakatini oluşturduğunu bilmeyi isterler. Bu bilgilere dayanarak markaları için eşsiz bir ürün konsepti yaratmak isterler. Bu konseptin de tüketiciler için pratik ve sembolik olarak da faydalı olmasını sağlamaya çalışırlar. Reklam bir markanın konumunu ve imajını zaman içerisinde geliştirebilir. Aslında bu zaten reklamın en önemli stratejik faydasıdır. Medyada reklamın en faydalı şekilde kullanılabilmesi için taslağın oluşturulabilmesi amacıyla strateji araştırması gereklidir. Tüketiciler ürünleri sadece fiziksel özelliklerine bakarak almazlar, ürünleri sağladıkları psikolojik ve duygusal özellikleri için de tercih ederler. Bu bağlamda tüketiciler açısından ürünün ve hizmetin ne ifade ettiği iyi araştırılmalı ve bunun reklamla belirlenecek bir ürün konsepti içersinde iletişimi yapılmalıdır.

Reklam farklı ürün kategorileri için ve hatta aynı kategori içerisindeki farklı markalar için farklı çalışır. Bu da her markanın kendisi için tüketicilerin ihtiyaç, istek ve motivasyonlarının anlaşılmasına dayalı yaratıcı şablonlar çıkarılmasının gerekliliğini gösterir. Ancak bu doğru yapılandırıldığı takdirde marka denkliği bir ya da iki yıl içerisinde oluşturulabilir.

Hedef kitle seçimi: Yaratıcı karmanın ikinci adımı hedef kitledir. Hiç bir pazar herkesi birden kapsayamaz. Bu sebeple araştırmanın başlıca amaçlarından biri markanın hedef kitlesinin zengin bir profilinin çıkarılmasıdır. Pazarlamacı hangi tüketicilerin ürün grubunun birincil kullanıcıları olduğunu öğrenmek ve onların demografik, coğrafi, psikografik ve satın alma davranışı özelliklerini detaylı olarak incelemek isteyecektir. Her yeni ürünle gelen en büyük sorun genellikle bütçedir. Hiçbir zaman tüm coğrafi ya da demografik bölgelerdeki pazarlara aynı anda etkin bir şekilde saldırılabilmesine imkan bulunmamaktadır. Bu sebeple reklamcı çoğunlukla baskınlık kavramını kullanacak, ürünün satışı için en önemli yeri seçecek ve reklamın başarılı olacağı alana kaynaklarını odaklayacaktır.

Medya seçimi: Medya stratejileri geliştirilmesi, medya araçlarının seçimi ve sonuçlarının değerlendirmesi için reklamcılar medya araştırması adı verilen araştırmalar kullanırlar. Ajanslar medya araçlarının erişim gücü ve etkililiğini sürekli izleyen ve bu konuda raporlar yayınlayan tam zamanlı araştırma şirketleriyle anlaşıp çalışırlar. Hedef kitleye ulaşabilecekleri en etkin kanalı bu araştırma şirketlerinden alacakları bilgiler doğrultusunda planlarlar. Böylelikle herhangi bir anda değil, hedef kitle için doğru olan anda doğru olan mecradan reklamlarını yayınlamaya çalışırlar. Bu sayede hem reklam maliyetleri azalmakta hem de verimlilik artmaktadır.

Mesaj unsuru seçimi: Reklam stratejisinin son bileşeni mesaj unsurudur. Kurumlar vaat veren reklam mesajlarını tüketicilerin hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeylerin ürünlerle ve markalarla olan bağlantısını çalışarak bulmayı umarlar. Bu noktada önemli olan stratejik olarak hangi reklam fikirlerinin etkili olabileceğinin bulunmasıdır.

Kaynak: AÖF(2013). Marka İletişim Kampanyaları. S.159

http://egitimstar.com/