Yeni Girişimci

Yeniden girişimciliğin vurgulanacağı bir döneme giriyoruz. Fakat, bu kez yüzyıl öncesinde olduğu gibi, yani tek bir adamın yürütme, kontrol etme, kapsama yeteneği biçiminde bir girişimcilik olmayacak. Daha ziyade yeni bir örgüt yaratma ve yönetme biçiminde olacak. Geride bırakıtığımız seksen yılda oluşmuş yönetsel temeller üstüne yeni girişimcilik yapıları inşa edebilecek kadın ve erkeklere ihtiyacımız var. İzlendiği kadarıyla, tarih bir sarmal biçiminde ilerler; bir önceki konumunda ya da sorununa geri döner ama daha yüksek bir düzeyde ve helezoni bir yoldan. Böylece, daha alt seviyeden, tek bir girişimciden başlayıp yönetici olmaya gittik ve şimdi tekrar geriye döneceğiz, ama yukarı doğru, girişimciliğe yöneleceğiz. İşadamları, tamamı girişimci doğası taşıyan ama yönetsel organizasyon yapısında uygulanması gereken yeni yetenekler edinmek zorunda kalacak.