Blog

Gelir Kapitalizasyonu Gayrimenkul Değerleme Yöntemi

Bu yöntem, finans teorisi tarafından 1920’lerden bu yana benimsenmiş olup, bir gayrimenkulun değerinin mülkiyetten kaynaklı gelecekteki faydalarının günümüz koşullarında “Bugünkü Değer (present value/discounted value)” olarak hesaplanmasına eşit olduğu varsayımından yola çıkar. Bu yaklaşıma göre, bir gayrimenkulun değeri üç temel özelliğin bir fonksiyonu olarak belirlenir: menkulün getireceği gelir akışı...

Göster

Finansal Piyasa Ve Finansal Sistem

Bireylerin gelirleri ve harcamaları zaman içinde değişmekte; bazı dönemlerde harcamaları gelirlerinden fazla, bazı dönemlerde ise gelirleri harcamalarından fazla olmaktadır. Dolayısıyla bireylerin gelirleri ile harcamaları çoğu zaman dengede değildir. Gelirlerden daha az harcama durumunda fon arzı, gelirlerden daha fazla harcama durumunda ise fon talebi ortaya çıkacaktır. İşletmeler günlük faaliyetlerini sürdürürlerken, nakit girişleri...

Göster

Conflict Theory

Conflict Theory Conflict theory looks to social and economic factors as the causes of crime and deviance. Unlike functionalists, conflict theorists don’t see these factors as positive functions of society. They see them as evidence of inequality in the system. They also challenge social disorganization theory and control theory and argue that both ignore racial and socioeconomic issues and oversimplify social trends (Akers 1991). Conflict theorists also look for answers to the correlation of gender and...

Göster

Dehalar ve Dehaların Genel Özellikleri

Akademisyenler ve filozoflar yıllardır “deha”yı tanımlamak için çaba göstermiştir. Rus bilim insanları harika çocukları inceleyerek “deha genini” keşfettiklerini iddia ederken, diğerleri dehanın Thomas Edison’un da dediği gibi büyük oranda çok çalışmasıyla elde edilebileceğini savunuyor: “Dehanın yüzde 1’i esinlenme, yüzde 99’u ise alın teridir.” Bununla birlikte, dehanın itici...

Göster

Okulda Korku

Araştırmalar bize korkutucu ortamlarda öğretilenlerin kalıcı olduğunu gösteriyor. Savaş alanında öğrendiğimiz şeyi ya da sıcak bir çaydanlıkta parmağımızı yaktığımızı hatırlarız. Başarılı eylemimizin tehdidi ortadan kaldırdığı durumlarda öğrendiğimiz şeyi hatırlarız. Okullar bunu anlamış durumda. Yılda milyonlarca öğrenciyi başarılı bir şekilde çalıştırmak için kestirmelere ihtiyaçları vardır ve itaati öğretme...

Göster