İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

 Eğitim İçeriği ve Öğrenme Amaçları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları
  • Güvenlik Kültürü
  • Dünya’da İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Türkiye’deki Sorumlu Kurumlar
 • İş Güvenliğine İlişkin Mevzuatın Genel Yapısı
  • İş Kanunuyla İlgili Temel Tanımlar
  • İş Kanunu ve İş Hukuku
  • İş Kanunu Kapsamındakiler
  • İş Kanunu Kapsamı Dışındakiler
  • İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları
  • İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları
  • Çalışma Süresi
  • Gece Çalışmaları ve Süresi
  • Tatiller 
 • Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
  • 6331 SAYILI İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
  • İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
  • Kurul Üyeleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 1
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 2
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 3
  • OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi
 • Risk Değerlendirmesi 1
 • Risk Değerlendirmesi 2
 • Risk Değerlendirmesi 3
 • İş Hijyeni
 • Gürültü 1
 • Gürültü 2
 • Titreşim 1
 • Titreşim 2
 • Termal Konfor
 • Aydınlatma
 • Radyasyon 1
 • Radyasyon 2
 • Basınç
 • Kimyasal Risk Etmenleri
  • Kimyasallardan Etkilenen Organlar
 • Biyolojik Risk Etmenleri 1
 • Biyolojik Risk Etmenleri 2
 • İşyerinde Stres Kavramı 1
 • İşyerinde Stres Kavramı 2
 • Ergonomi
 • İş Pozisyonu
 • Çalışma Şekli ve Fiziki Çevre Şartları
 • Korunma Politikaları
 • Korunma Yöntemleri
 • El Aletleriyle Çalışmalar
 • Elektriksiz Aletleri Kullanırken Genel Kurallar
 • Elektrikli Aletlerde İş Güvenliği
 • Yangın 1
 • Yangın 2
 • Söndürme 1
 • Söndürme 2
 • Acil Durum Planları
 • Acil Durum Provaları
 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 1
 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 2
  • İşaret Levhaları
   • Yasaklayıcı İşaretler
   • Uyarı İşaretler
   • Emredici İşaretler
   • Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri
   • Yangınla Mücadele İşaretleri 
 • Havalandırma 1
 • Havalandırma 2
 • İklimlendirme
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar 1
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar 2
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar 3
 • İş Kazaları
  • İş Kazalarının Nedenleri
  • İş Kazalarına Karşı Alınması Gereken Önlemler
  • İş Kazalarının Önlenmesinde İşverenlerin Rolü
  • İş Kazalarının Önlenmesinde İşçilerin Rolü 
  • İş Kazalarının Önlenmesinde Sendikaların Rolü
  • İş Kazalarının Önlenmesinde Devletin Rolü
 • Meslek Hastalıkları
  • Meslek Hastalıklarının Nedenleri 1
  • Meslek Hastalıklarının Nedenleri 2
  • Meslek Hastalıklarına Karşı Alınabilecek Genel Önlemler
  • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının İşçiler Açısından Maliyeti
  • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının İşveren Açısından Maliyeti
 • İSG Yönünden Yapılması Gereken Kontroller 1
 • İSG Yönünden Yapılması Gereken Kontroller 2
 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
 • Çalışma Hayatında Etik
 • İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslarası Etik Kurallar

Bu eğitimde iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı  bilgiler anlatılmaktadır. İş yeri genel kuralları, çalışanların haklarıyla alakalı bilgiler yer almaktadır.  

  

Bu Eğitimi Kimler Almalı?

Bu eğitim çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusu hakkında bilgi sahibi olmaları için hazırlanmıştır. Eğitime isteyen herkes katılabilir.

 

7606.517.F96.AF7A
/
Uzaktan Eğitim
/
Contlearn
/
Tek Çekim