Katılım Bankacılığı Uzmanlığı

Katılım Bankacılığı Temel İlkeleri

 • İslam iktisat düşüncesinde para, faiz ve finansman
 • Katılım bankacılığını şekillendiren temel değerler ve ilkeler
 • Katılım bankacılığında iş etiği

Katılım Bankacılığı’nın Türkiye’deki Tarihi ve Gelişimi

 • Türkiye’de Katılım Bankacılığının Tarihi, Gelişimi ve Dönüm Noktaları
 • Türkiye’de Katılım Bankacılığının Mevcut Durumu
 • Bir vaka incelemesi olarak katılım bankacılığı isminin ortaya çıkışı

Katılım Bankacılığı’nın Dünya’daki Tarihi ve Gelişimi

 • Dünya’da Katılım Bankacılığının Tarihi, Gelişimi ve Dönüm Noktaları
 • Dünya’da Katılım Bankacılığının Mevcut Durumu
 • Dünyada Katılım Bankacılığının Uygulanma Modelleri
 • Uluslararası Faizsiz Bankacılık Örgütleri
 • Bir Vaka İncelemesi Olarak İngiltere’de Katılım Bankacılığı

  Katılım Bankacılığında Fon Toplama Yöntemleri
 • Cari hesap, katılım hesabı kavramları ve bu hesap türlerine ilişkin özellikler
 • Katılım bankalarında havuz sistemi ve Kar dağıtım metodu
 • Katılma hesapları ile geleneksel bankacılık vadeli hesapları arasındaki farklar

Katılım Bankacılığında Murabaha Fon Kullandırma Yöntemi

 • Murabahanın tanımı
 • Murabahanın özellikleri
 • Murabahanın ekonomiye katkıları
 • Murabaha işlemi öncesi ön araştırma çalışmaları
 • Murabaha işleminin uygulama aşamaları
 • Murabaha işlemlerinde fiyatlandırma
 • Murabaha işlemine ait örnek bir vaka çalışması
 • Murabaha ile banka kredisi arasındaki farklar


Katılım Bankacılığında Fon Kullandırma Yöntemleri

 • Mudarebe
 • Muşareke
 • Selem
 • İstisna
 • İcare
7606.51B.371.F135
/
Uzaktan Eğitim
/
Contlearn
/
Tek Çekim