Satış Yönetimi Uzmanlığı Eğitim Paketi

A. Satış Gücünün Seçilmesi ve İşe Alınması
 1. Satış Elemanı Seçimi
 2. İşe Alınma Süreci
 3. Satış Görevlerinin Analizi
 4. Satış Elemanlarının Başvuru Havuzunun Oluşturulması
 5. Satış Elemanının Seçilmesi
 6. Satış Elemanının İşe Alınması
 7. Satış Elemanının İşe Alıştırılması (Oryantasyon) 

B. Satış Gücünün Motivasyonu

 1. Motivasyon
 2. Satış Gücü Motivasyonu İçin Gereken Unsurlar
 3. Motivasyonun Temel Faktörleri
 4. Motivasyonu Olumsuz Etkileyen Faktörler
 5. Motivasyon Kuramları
 6. Motivasyonu Arttırmada Kullanılan Araçlar
 7. Satış Yöneticisinin Dikkate Alması Gerekenler 

C. Satış Gücünün Eğitimi

 1. Satış Eğitim Süreci
 2. Satış Eğitiminin Amaçları 
 3. Satış Eğitimi Yöntemleri
 4. Satış Eğitiminin Ölçme ve Değerlendirmesi

D. Satış Tahmini, Kotası, Bütçesi Yönetimi ve Bölgeleri

 1. Satış Tahmini Yöntemleri ve Öncesinde İzlenecek Adımlar
 2. Satış Kotalarının Amaçları ve Yararları
 3. Satış Bütçesi Yönetimi
 4. Satış Bölgelerinin Satış Kotaları 
 5. Satış Tahminleri Üzerine

E. Satış Performansının Değerlendirilmesi

 1. Performans Değerlendirme Nedenleri
 2. Satış Gücü Performans Değerlendirme Süreci
 3. Performans Konularının Belirlenmesi
 4. Performans Ölçülerinin ve Standartlarının Tanımlanması
 5. Performans Değerlendirme Yönteminin Seçimi ve Değerlendirme
 6. Performans Değerlendirme Sonuçlarının Satışçıyla Görüşülmesi 

Eğitimi Kimler Almalı?

Satış yönetimi konusunda uzmanlaşmak isteyen orta düzey ve üst düzey yöneticiler

7606.522.076.2E36
/
Uzaktan Eğitim
/
Contlearn
/
Tek Çekim