Temel Üretim Yönetimi Uzmanlık Eğitimi

Eğitim İçeriği ve Öğrenme Amaçları

 1.     Üretim Yönetimi
  1. Üretim
  2. Üretim Yönetiminin Tarihi
  3. Üretim Yönetiminin Amaçları
  4. Üretimle İlgili Yaklaşımlar
  5. Esnek Üretim Sistemleri
  6. Kısıtlar Teorisi
  7. Toplam Kalite Yönetimi
  8. Yan Üretim
  9. Süreç Odaklı Yönetim
  10. Tedarik Zinciri Yönetimi
  11. 6 Sigma
  12. Üretimin Yönetiminin Organizasyon İçindeki Yeri
  13. Üretim Yönetiminin Diğer Bölümlerle İlişkileri
  14. Katma Değer
 2.     Üretim Stratejileri
  1. Üretim Stratejisi
  2. Üretim Stratejisinin Geliştirilmesi
  3. Üretim Süreci Tasarımı
  4. Üretim Kararlarını Etkileyen Faktörler
  5. Üretim Teknolojisi Seçimi
  6. Ürün Tasarımı
  7. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler
  8. Ürün Tasarımı Araç ve Yöntemleri
  9. Yeni Ürün Stratejileri
  10. Ürün Geliştirme
  11. Ürün Basitleştirme
  12. Ürün Standartlaştırma
  13. Ürün Kodlama
 3.     Üretim Sistemleri
  1. Üretim Sistemi
  2. Üretim Sisteminin Genel Yapısı
  3. Üretim Sistemleri'nin Sınıflandırılması
  4. Sürekli Üretim Sistemi
  5. Kesikli Üretim Sistemi
  6. Proje Tipi Üretim
  7. Üretim Sistemi ve Çevre
  8. Bir Üretim Sistemini Karakterize Eden Unsurlar
 4.     Üretim Planlama ve Kontrol
  1. Üretim Planlama
  2. Üretim Planlamada Zaman Aralıkları
  3. Kısa Dönem Planlama
  4. Orta Dönem Planlama
  5. Uzun Dönem Planlama
  6. Üretim Planı
  7. Üretim Planı Hazırlanması
  8. Üretim Çizelgeleme
 5.     Kuruluş Yeri Seçimi
  1. Yer Seçimi Problemi
  2. Karar Verme Süreci
 6.     Tesis Yerleşimi
  1. Fabrika İçi Yerleşim Düzeni
  2. Tesis Yerleştirme Problemi
 7.     Kalite Yönetimi
  1. Kalite Kavramı
  2. Kalitenin Boyutları
  3. Kalite Maliyetleri
  4. Kalite Belgelendirme
  5. Kalite Geliştirme Araçları
 8.     Stok Yönetimi
  1. Stok Yönetimi Nedir?
  2. Stok Kontrol Sistemleri
  3. Sürekli Gözden Geçirme Sistemleri
  4. Devresel Gözden Geçirme Sistemi
  5. Malzeme Gereksinim Planlaması
  6. Tam Zamanında Üretim Sistemi
  7. Stok Modelleri
  8. Ekonomik Sipariş Miktarı
  9. Ekonomik Üretim Miktarı
  10. ABC Analizi
 9. Üretim Yöneticlerinin Günümüzde Karşılaştıkları Sorunlar
  1. Yeni Ürünlerin Piyasaya Sürülmesinin Hızlanması
  2. Esnek Üretim Sistemleri Geliştirmek
  3. Global Üretim Ağlarını Yönetmek

Yetkinlikler

Üretim Yönetimi, Kalite Odaklılık, Tam Zamanında Üretim, Analitik Düşünme, Yaratıcılık, Yenilikçilik, Stratejik Düşünme ,Problem Çözme

 

Bu Eğitimi Kimler Almalı?

Bu eğitim şirketlerde üretim, planlama, tedarik zinciri yönetimi, ar-ge departmanlarına başvuracak kişiler; şirketlerde bu departmanlarda yönetici pozisyonlarında yer almak ve terfi etmek isteyen çalışanlar için hazırlanmıştır.

 

7606.529.B98.2342
/
Uzaktan Eğitim
/
Contlearn
/
Tek Çekim